Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Botezătorul

vasile_cel_mare_1

Fiindcă vor fi mai multe sărbători, nu doar acum, înainte de încheierea anului, ci şi după trecerea dintre ani, drept este a menţiona, pe doi dintre cei mai mari sfinţi ai creştinătăţii, ce au pus nu doar bun început creştinismului, ci şi, an de an, păşim într-un nou început prin mijlocirea şi cu nepreţuitul ajutor al unor sfinţi, precum Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ion.

Un copil venit pe lume spre a sluji Luminăței Înţelepciuni
Născut în Pont, în Capadocia, Sfântul Vasile, supranumit Cel Mare, a trăit între anii 330-379, pe vremea Împăraţilor Constantin şi Elena, cei ce aveau să fie cunoscuţi apoi lumii creştine ca „primii Împăraţi ai creştinilor”. Provenind dintr-o familie cu deosebită evlavie către Hristos, viitorul sfânt Vasile, alături de ceilalţi patru fraţi ai săi, trei băieţi şi o fată, au fost crescuţi în spiritul şi morala creştină, cunoscând cu desăvârşire smerenia, iertarea şi iubirea de la vârste fragede, în ciuda bogăţiei materiale de care erau înconjuraţi, părinţii fiind oameni foarte înstăriţi. Înţelegând, încă de copil, care este chipul adevărat al acestei lumi şi trezindu-se în sufletul său dorinţa de a schimba vieţile adesea înnegurate ale semenilor săi, copilul şi apoi tânărul Vasile a studiat fără încetare ştiinţele vremurilor acelora, dar mai cu seamă nu a pierdut nici un prilej pentru a aprofunda cunoaşterea creştină. Această incursiune în tainele vieţii celei adevărate, purtându-i paşii către Cezareea, Bizanţ şi Atena; în acest ultim loc având şi deosebita fericire de a-l cunoaşte pe cel ce avea să devină marele sfânt Grigorie de Nazians. Hirotonit fiind, ca preot al Lui Hristos, şi nevoindu-se neîncetat spre autodesăvârşire şi spre ajutorarea semenilor săi, în anul 370 este ridicat la rangul de Arhiepiscop al Cezareei. Având astfel puteri sporite şi sprijin deopotrivă, Sfântul Vasile cel Mare avea să pornească o adevărată luptă spirituală spre trezvia celor mulţi, atât prin intermediul sfintelor slujbe cât şi prin mijlocirea scrisului, adăugând marii opere creştine mărturia izbânzii asupra răului prin asumarea, prin trăirea întru Hristos. „Trufia şi înşelarea cu totul le-a urât,iar mândria a pierdut-o prin cuvioşie ” după cum ne asigură scrierile creştine, iar cea mai mare dorinţă a preasfântului era, neîncetat şi fără de odihnă, să aducă spre cunoştinţa poporului adevăratul creştinism şi „să cureţe şi să lămurească dogmele sfintei credinţe ” îndepărtând de creştinism orice falsă învăţătură provenită din credinţele eretice. Pasionat fiind de gramatică, literatură, poezie, istorie, politică, retorică, filozofie şi de orice ştiinţă ce Îl mărturisea pe Dumnezeu, pe Hristos şi binele şi frumosul ca şi condiţii ale înălţării sufleteşti şi spirituale, Sfântul Vasile cel Mare, împreună cu bunul său prieten, Sfântul Grigorie de Nazians, erau neobosiţi în a transmite poporului marea Învăţătură hristică şi mărturiile despre harul Duhului Sfânt.

sf-ioan-botezatorul

Însuşi Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Vasile Cel Mare
Un extraordinar eveniment avea să se petreacă atunci când, fiind în pelerinaj la locurile sfinte, ajungând la râul Iordan, unde avea să fie botezat de un episcop al locului, din cer „s-a pogorât un fulger de foc spre ei şi ieşind un porumbel din fulgerul acela, s-a pogorât în Iordan şi tulburând apa s-a înălţat apoi la cer” lăsând astfel apei cu care preasfântul era botezat, pecetea Harului Duhului Sfânt ca o recunoaştere, ca o mărturie din ceruri venită că cel ce se boteza în acele clipe nu era nimeni altul decât sfântul şi alesul Lui Dumnezeu Vasile. Întorcându-se, după mai bine de un an în Cezareea, unde existau mari frământări cauzate de eretici, iar harul său fiind de acum binecunoscut de către toţi, spre a păzi de Întunecata Înţelepciune turma Lui Hristos, Sfântului Vasile Cel Mare i-a fost încredinţată Arhiepiscopia Cezareei. La puţin timp după aceasta Sfântul Vasile avea să aibe din nou o vedere în Duh de la Dumnezeu, prin care era încunoştinţat că tocmai i se dădea harul înţelepciunii şi al grăirii harice întru Hristos, spre a putea cu desăvârşire să călăuzească pe semenii săi către unul Dumnezeu.

Sângele şi trupul Lui Hristos se materializează în mâinile sfântului
Minunile săvârşite de Sfântul Vasile sunt fără de număr fiindcă se petreceau în fiecare zi, dar ne putem aminti spre exemplu, că el a fost văzut de o întreagă adunare de mireni când, oferind sfânta taină a Împărtăşaniei, în mâna sa erau chiar sânge şi carne, nu vin şi pâine, căci tot cuvântul spus de preasfântul prindea viaţă devenind ceea ce semnifica, ceea ce invoca. O altă mare minune a sfântului este aceea în care a salvat de la oribila înrobire diavolească pe un tânăr ce semnase pact cu necuratul spre a obţine dragostea femeii pe care o iubea. În sfânta biserică, pe timp de zi, pe când aceasta iarăşi era plină de mireni, Sfântului Vasile i-a venit prin văzduh, prin aer, întocmai pactul semnat de tânăr şi i s-a aşezat în mână după ce preasfântul abia terminase a-l certa „pe pierzătorul de suflete” cerându-i zapisul şi alungându-l din biserică şi din viaţa tânărului.
Acestea sunt doar două dintre multele minuni săvârşite pentru sufletele omeneşti de către preasfântul Vasile cel Mare atât de iubitor de Dumnezeu, despre care mai aflăm că a avut atâta putere de la Dumnezeu încât s-a săvârşit din această viaţă după propria-i voinţă, atunci când a dorit, trecând la Hristos şi la Dumnezeu în ziua de 1 ianuarie a anului 379. Toate câte le-a cerut de la Dumnezeu le-a primit şi prea puţine au fost pentru sine, căci toată dragostea sa de Hristos şi de Dumnezeu se convertea necontenit în ajutorarea celor mulţi, împlinind astfel cuvintele Sfintei Scripturi unde Iisus Hristos Domnul, ne spune „Oricui îi daţi, Mie îmi daţi”.

Mari sfinţi creştini ai Noului An
La doar câteva zile distanţă de prăznuirea preasfântului Ierarh Vasile cel Mare, un alt prilej de sfântă bucurie pentru întreaga lume creştină, ne este adus în ziua de 7 ianuarie, când
sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în râul Iordan.
Astfel, despre Sfântul Ioan Botezătorul ştim că s-a născut în cetatea Orini, în familia binecredinciosului preot Zaharia, care era căsătorit cu Elisabeta, aceasta fiind descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea celui ce avea să devină Sfântul şi marele proroc Ioan, s-a petrecut cu doar şase luni înaintea naşterii Domnului Iisus Hristos. Asemenea naşterii lui Iisus, venirea pe lume a lui Ioan, avea să fie vestită de Arhanghelul Gabriel – sau Gavriil – tatălui viitorului botezător al Domnului, lui Zaharia, în timp ce acesta slujea în templu. Deşi a fost un mare credincios, întreaga sa viaţă și-a dedicat-o Lui Dumnezeu, credinţei şi slujirii necontenite Tatălui ceresc, după o viaţă în care a așteptat ca Elisabeta să îi dăruiască un copil, la aflarea veştii Zaharia s-a îndoit, nu a crezut, a fost convins că vestirea este doar o halucinaţie de-a sa. Pentru necredinţa dovedită într-un astfel de moment, în chiar sfântul altar, preotului, viitorului tată de sfânt, i s-a luat glasul, putinţa de a vorbi, amuţeşte până în clipa când, venind pe lume, pruncului său i se dă numele Ioan.

Numele viitorului mare prooroc, este hotărât din ceruri
Înainte-mergător şi botezător al Domnului Iisus Hristos, „cel mai mare dintre cei născuţi dintre femei” după cum este numit de Însuşi Iisus, vine pe lume cu mare protecţie de la Dumnezeu, însuşi Arhanghelul Gavriil numindu-l Ioan.
Poate că din acest motiv Zaharia, tatăl viitorului mare prooroc, și-a recăpătat glasul doar atunci când, la botezul pruncului, în ciuda argumentaţiilor şi a discuţiilor aprinse cu rudele, atât ale sale cât şi ale Elisabetei, a decis, fără să ştie că şi aceasta se gândise la acelaşi nume, să pună pruncului numele Ioan, aşa cum îi spusese Îngerul Domnului, Gavriil, să numească copilul. Facerea voinţei divine întru totul, avea nu doar să împlinească profeţiile ce anunţaseră venirea copilului pe lume, ci şi ce nume avea să poarte şi ce misiune urma să ducă la îndeplinire.
Din momentul numirii pruncului Ioan, Zaharia îşi recapătă glasul şi primeşte la rându-i harul profeţirii, acesta începând să vorbească despre marea misiune ce urma să o aibă copilul său, Ioan, venit şi el pe lume prin mijlocirea Duhului Sfânt, asemenea Aceluia pe care ani mai târziu, avea să îl boteze în apa Iordanului.

Mesia şi Botezătorul se cunosc în apa Iordanului
La vârsta de doar 6 luni a copilului Ioan, vine pe lume Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, moment în care, Irod cel Mare porunceşte uciderea tuturor pruncilor cu vârsta de până la 2 ani, temându-se de împlinirea profeţiilor pe care le cunoştea şi care prevesteau că, în chiar timpul domniei lui, avea să vină pe lume „cel mai mare Împărat”, Mesia, Acela care avea să schimbe lumea din temelii, făcând ca puterea lumească a acelora care o deţineau încă, „să se prefacă întru nimic”.
În acele momente de prigoană, fără egal, împotriva nou născuţilor şi a familiilor lor, mii de prunci au fost ucişi, tatăl lui Ioan, Zaharia, a fost ucis, chiar în templul în care slujea, de către soldaţii trimişi de Irod. Elisabeta a scăpat, refugiindu-se pe dealurile din apropierea Ierusalimului, unde încă o dată s-a petrecut o minune, pământul s-a deschis sub picioarele ei, iar ea s-a adăpostit în acel loc, unde a rămas până la încetarea prigoanei.
Anii au trec, copilul Ioan crescând într-o desăvârşită credinţă şi iubire de Dumnezeu, la vârsta adultă găsindu-l, conform spuselor exegeţilor vremurilor acelora, „ retras în pustiu, ducând o viață aspră, în post şi rugăciune, purtând o haină aspră, din păr de cămilă (în semn de pocăinţă) și încinsă cu o curea de piele (care, simbolizează stăpânirea pornirilor trupești). Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică și își petrecea vremea în rugăciune și contemplare (Luca 1,80)”.
Este anul 29, în vremea domniei împăratului Tiberiu (14-37) când Ioan s-a dus, la porunca lui Dumnezeu, în regiunea Iordanului și a început propovăduirea, chemând oamenii la pocăință, vestind apropiata venire a lui Mesia (Matei 3,2) şi botezându-i în apa Iordanului pe toţi aceia care credeau în Unul Dumnezeu și în venirea Aceluia pe care îl anunţa. „Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.” (Luca 3,11), sună atât de cunoscutele şi profeticele cuvintele spuse de marele proroc Ioan, pe când boteza mulţimile în apă, într-una din zile, când, după ce o mulţime de oameni se botezase, se apropie în apă, de Ioan, Însuşi Domnul Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul l-a recunoscut imediat pe Mesia, pe „Mielul Lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii”,pe care cu adâncă smerenie, la insistenţele lui Iisus, acceptă să îl boteze, moment în care, ca o confirmare că Cel botezat era Mesia, cerurile s-au deshis şi s-a auzit mărturia Lui Dumnezeu „Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit”.

Misiunea lui Ioan se încheie
„Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3, 29-30), sunt cuvintele spuse de Ioan Botezătorul ucenicilor, la a căror întărire în credinţă şi cunoaştere de Hristos, a contribuit şi el în vremea ce a urmat Botezului Domnului, când a propovăduit pocăinţa şi lepădarea de toate păcatele, până în ultimile clipe ale vieţii sale, despre care ştim că sunt curmate din ordinul lui Irod Antipa, la cererea Irodiadei.
Emoţionant este că, cea mai frumoasă şi cea mai puternică mărturie asupra importanţei vieţii şi a misiunii Botezătorului Ioan pe Pământ, este adusă întocmai de Mesia, de Domnul Iisus Hristos, care mărturiseşte că „Ioan a fost mai mult decât proroc, cel mai mare dintre cei născuți din femei” și, totuși, acela faţă de care „cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el”, Matei 11,11.
Să avem un An Nou cu desăvârşire întru Iisus Hristos!
La mulţi ani cu Pace, cu Lumină, cu Iubire!

Autor Ingrid Baciu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s